inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

Gereksinimler

Donanımsal ve Yazılımsal

Requirments

inSCADA uygulamalarınızın ölçeği ile doğru orantılı olarak donanım kaynağına ihtiyaç duyar. Uygulamanızın ölçeğini belirleyen ;
  • Variable,Tag, I/Os Numbers,
  • Number of tags with Value Expression content,
  • Number of tags with Log Expression content,
  • Number of Alarms,
  • Number of Scheduled Script and the Script Content,
  • Number of Connections,
  • Number of Online Users at the same time,
parametreler donanım kaynaklarının tüketilmesinde etkilidir.
inSCADA yüklü olduğu sistemde minimum 2GB Ram ve 1 GB lık bir disk alanını kullanır.
Küçük ölçekli projeler ve geliştirme çalışmalarınız için aşağıdaki özelliklerde bir bilgisayara kurabilirsiniz.
Hardware
Description
CPU
Intell Core i3
MEMMORY
8 GB RAM
DISK SIZE
100 GB
OS
Windows / Linux
Display Size
1280x1024
inSCADA donanım kaynaklarını en verimli şekilde kullanılması için tasarlanmıştır.
Software
Descriptions
OS
Windows / Linux
Java Version
11
Browser
Chrome/Firefox/
Database
PostgreSQL 11
inSCADA bir web tabanlı bir uygulamadır. Dolayısı ile sunucu bir sistem içerisinde çalıştırılması, kullanıcıların ağ üzerinde, farklı bilgisayarlarda sunucuya web tarayıcı aracılığı ile bağlantı kurarak inSCADA'yı kullanması tavsiye edilen en iyi pratiktir.
Uygulamalarınızın ölçeğini aşağıda örnek test donanımlarımız özellikleri ile karşılaştırarak da belirleyebilirsiniz.
Örneğin yaklaşık 5000 değişkene sahip 4 Modbus TCP Bağlantısı, 2 DNP3 Outstations Bağlantısı, 2000'e yakın Value expression ve Log expression içeren değişkenli bir uygulamayı i5 işlemcili 4 GB lık bir Linux Mint yüklü bir bilgisayar içerisinde sağlıklı bir şekilde çalıştırdık. Ekran veri güncellemeleri 1 sn dahi altında olabiliyordu.