inSCADA
Ver 2022 TR
Search
K
Comment on page

Mimik Tasarım

inSCADA Platformu için mimik ekranlar SVG (Scalable Vector Graphics) formatında dosyalar olarak tasarlanır. Bakınız SVG Nedir? SVG formatı bir çok grafik tasarım programı tarafından desteklenen yaygın olarak kullanılan ortak bir standart dır. Bunlardan bazıları ;
  • inkSCAPE (Open Source),
  • Adobe Photoshop,
  • Corel Draw,
  • Microsoft Visio,
  • AutoCAD
olarak sayabiliriz.
Resim 1 : SVG Designers
inSCADA Platformunda tesisinizin veya sisteminizin bir mimik ekranını oluşturmak için yukarıda bahsedilen herhangi bir grafik tasarım programını kullanabilirsiniz.