Notification Functions

Bilgilendirme fonksiyonları, inSCADA Platformunda script/expression ile, kullanıcılara bilgi mesajları gönderilmesi sağlar.

Notification Messages

ins.notify(string info,string title,string message)

string info : Bilgi mesajı türü. (info,error,warrning....)

string title : Bilgi mesajı başlığı.

string message : Bilgi mesajı

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.notify("info","Message Title","Hello World")

Last updated