inSCADA
Ver 2022 TR
Search
K

Notification Functions

Bilgilendirme fonksiyonları, inSCADA Platformunda script/expression ile, kullanıcılara bilgi mesajları gönderilmesi sağlar.

Notification Messages

ins.notify(string info,string title,string message)

string info : Bilgi mesajı türü. (info,error,warrning....)
string title : Bilgi mesajı başlığı.
string message : Bilgi mesajı
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.notify("info","Message Title","Hello World")