inSCADA
Ver 2022 TR
Search
⌃K

Alarm Grupları

Alarm gruplarının tanımlandığı kısımdır. Alarm grupları oluşturduktan sonra alarmlarınızı istediğiniz gruba bağlayabilirsiniz. Bu size alarmlarınızı daha etkili şekilde yönetebilme olanağı sağlar.
Resim 1 : Alarm Grupları Ana Ekranı
Resim 1 de gösterildiği gibi dilerseniz tüm alarm gruplarını görüntüleyebilir, proje bazlı , alarm adı veya açıklamalarına göre filtreleyebilirsiniz. Ana ekran üzerinden alarm gruplarınızın öncelik değerlerini, alarm durumuna göre alacağı renkleri , otomatik print alınıp alınmayacağını ve alarm gurubunun kim tarafından oluşturulduğunuda takip edebilirsiniz. Alarmların otomatik olarak yazdırılması için Line Printer tanımlayabilirsiniz.

Alarm Group Add/Edit Form

Alarm grubu eklemek için ekranın sağ üst köşesinde bulunan
add ikonu yardımı ile alarm group add formu açılır.
Resim 2 : Alarm Group Add/Edit Form
Açılan form üzerinden oluşturmak istediğimiz alarm grubunun hangi proje için kullanılacağı,ad ve açıklaması , öncelik ve tarama değerlerini gibi özellikleri sisteme girerek alarm gruplarınızı oluşturabilirsiniz. Form üzerinde ki alanları daha detaylı inceleyelim.
Project : Alarm grup eklemek istediğiniz projeyi seçebilirsiniz.
Name : Alarm grubunun ismi.
Description : Alarm grubunuza ilişkin açıklama. ( language alanı ile dilediğiniz dil karşılığını da sisteme giriş yapabilirsiniz )
Priorityt : Alarm gruplarınız için öncelik tanımlayabilirsiniz. Bu sayede alarm grubunuza bağlı alarmlar öncelikli olarak monitör edilir.
On Script : Alarm gruplarınız için on-script tanımlayabilirsiniz. Bu sayede alarm grubunuza bağlı herhangi bir alarm on olduğunda, bir script çalıştırabilirsiniz.
Off Script : Alarm gruplarınız için off-script tanımlayabilirsiniz. Bu sayede alarm grubunuza bağlı herhangi bir alarm off olduğunda, bir script çalıştırabilirsiniz.
Ack Script : Alarm gruplarınız için ack-script tanımlayabilirsiniz. Bu sayede alarm grubunuza bağlı herhangi bir alarm kullanıcı tarafından onaylandığında (acknowledge), bir script çalıştırabilirsiniz.
On No Ack Color : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların onaylanmamış ON durumu için gösterim rengini belirleyebilirsiniz.
On Ack Color : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların onaylanmış ON durumu için gösterim rengini belirleyebilirsiniz.
Off No Ack Color : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların onaylanmamış OFF durumu için gösterim rengini belirleyebilirsiniz.
Off Ack Color : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların onaylanmış OFF durumu iin gösterim rengini belirleyebilirsiniz.
Printer Ip : Otomatik çıktı almak istediğiniz printerın bağlantı ip'si.
Printer Port : Otomatik çıktı almak istediğiniz printerın bağlantı port'u.
Print When On : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların ON durumunda satır-yazıcıya (Line Printer) yazdırabilirsiniz.
Print When Off : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların OFF durumunda satır-yazıcıya (Line Printer) yazdırabilirsiniz.
Print When Ack : Alarm gruplarınıza bağlı alarmların onaylandığında satır-yazıcıya (Line Printer) yazdırabilirsiniz.
Last modified 1yr ago