Alarmlar

Alarms

Alarm tanımlamalarının yapıldığı kısımdır. Alarmlar için dilediğiniz kadar şart, işlem ve karşılaştırma fonksiyonları yazabilirsiniz.

Resim 1'de de gösterildiği gibi alarmlar ekranında inSCADA 'da oluşturduğunuz tüm alarmları görebileceğiniz gibi , proje bazlıda filtreleyebilirsiniz. Aynı zamanda alarm grubu, alarm adı ve açıklaması, alarm tipine göre filtreleme seçenekleride bulunmaktadır. Ana ekran üzerinden filtrelediğiniz alarmların hangi projeye ait olduğunu, alarm grubunu, ad ve açıklamasını, alarm tipini ve tarama süresinide görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst alanda bulunan ekleme, silme , düzenleme ikonları yardımı ile işlemlerinizi yapabilir , backup ve restore ikonşarı yardımı ile yedeklerinizi alabilir veya tekrar xlsx formatı ile yükleyebilirsiniz.

Alarm Page Add/Edit Form

Alarms Add/ Edit formumuzda , oluşturmak istediğimiz alarmın hangi projeye ait olduğunu, hangi alarm grubuna dahil olacağı, alarm ismi, açıklaması, alarm tipi ve tarama zamanı belirlenerek tamamlanır.

Project : Alarm ekleyeceğiniz projeyi seçebilirsiniz.

Alarm Group : Alarm'ın grubunu seçebilirsiniz.

Name : Alarma herhangi bir isim (10 karakter) verebilirsiniz.

Description : Alarm ile ilgili detaylı açıklama (50 karakter) girebilirsiniz.

Delay : Alarm tarama süresi

Alarm Type : Alarmın Digital , Analog veya custom tiplerinden hangisine göre ayarlanacağı.

Alarm Types

Alarmlarınızı Digital , Analog ve Costum olarak 3 farklı tipte oluşturabilirsiniz. Bunları biraz daha detaylı inceleyelim.

  • Digital Type : Değişkenler menüsünde daha önce olşturduğumuz variable'larımıza alarm kurulmasını sağlar.

Variable A : Alarmı kurmak istediğiniz ilk değişkenin değeridir.

Invert Variable A Value : Sistem değişkenlerin değerlerini kontrol ederken True / False olarak bakmaktadır. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman eğer değişken değeri false durumuna düşecek olursa onu gerçek değerine çevirmektedir.

Variable B : Alarm kurmak istediğiniz ikinci değişkenin değeridir.

Invert Variable B Value : Sistem değişkenlerin değerlerini kontrol ederken True / False olarak bakmaktadır. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman eğer değişken değeri false durumuna düşecek olursa onu gerçek değerine çevirmektedir.

On Time Variable : Sistem üzerinden time olarak kurduğunuz değişkeni seçmenizi ve alarmın açık olduğu zaman o değişken zamanı üzerinden çalışmasını sağlamaktadır.

Off Time Variable : Sistem üzerinden time olarak kurduğunuz değişkeni seçmenizi ve alarmın kapalı olduğu zaman o değişken zamanı üzerinden çalışmasını sağlamaktadır.

And Calc : Bu seçenek seçildiği zaman sistem alarm çalışması için iki değişkeninde true değerlere sahip olmasını kontrol etmektedir.

  • Analog Type : Seçilen değişkenimize bir değer ataması yapılarak , bu değer üzerinden yüksek, en yüksek, düşük , en düşük gibi değerlerinin manuel olarak yazılması ile kurulan alarm tipidir.

  • Custom type : Alarm için script yazmalısınız. Script sonucu true olduğunda Alarm On, false olduğunda Alarm Off olacaktır. Burada on time ve off time için long date time değeri verilir. Zorunlu alan değildir, bu paremetreler verilmediğinde inSCADA alarmın on ve off time 'ı için bilgisayarın zaman değerini kullanır.

return { cond: Math.random() > 0.5, on_time: onMsType, off_time: offMsType }

Last updated