Color

Color, mimik ekranı üzerindeki nesnelerin renklerini değiştirilebilmesini sağlamaktadır.

Color özelliği tasarım aşamasında oluşturacağınız koşullara göre renk değişimleri canlı bir şekilde gerçekleşecektir. Örneğimizde ( Resim 1 ) de kırmızı ile gösterilen color alanında bulunan üç adet kutumuz değişken değerlerine göre renkleri anlık değişmektedir.

 • Animation Color Type - Expression :

Expression alanı ile kendi java script kodlarınızı kullanarak dilediğiniz koşul / şarta göre color özelliğinin çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğimizde expression kısmında yazılı olan java script kodunu aşağıda inceleyelim.

// Percent isimli variable alınıyor.
var tag=ins.getVariableValue("Percent");
// Null kontrol yapılıyor eğer null ise nesne purple renginde olacak.
if (tag===null) {
  return "purple";
}
// Percent isimli değişkenin aşağıda tanımlanan aralıklara 
// göre nesnenin farklı renklerde gösterilmesi sağlanıyor.
if (tag.value>0 && tag.value<11) {
  return "red";
}

if (tag.value>10 && tag.value<21) {
  return "gray";
}

if (tag.value>20 && tag.value<31) {
  return "blue";
}

if (tag.value>30 && tag.value<41) {
  return "lime";
}

if (tag.value>40) {
  return "yellow";
}

return "green";

 • Animation Color Type - Switch :

Color type swicth özelliği, seçili bir nesne üzerinde, seçili bir değişkenin farklı değerlerde farklı renklerde görünmesini kodlamadan, form üzerinde yapılandırma ayarlarını ekleyerek veya düzenleyerek yapılabilinmesini sağlamaktadır.

Variable : Color animasyonumuzu bağlamak istediğimiz değişken.

Default Value : Bağlantı yaptığımız variable değerinin okunamaması durumunda veya haberleşmenin kesildiği durumda gösterilmek istenen renk değeri.

Bit : Word tipinde bir değişkeninizin var ise okutmak istediğiniz bit değerini seçilebilinmesini sağlar.

Color kısmında sizden 2 adet renk istenmektedir. Burada ikinci renk zorunlu alan değildir. 2. rengi girdiğinizde seçili 2 renk arasında blink yapacaktır.

Gradient : Seçili bir nesne üzerinde switch-color gradient animasyonu ile bir değişken değerinin 0 ile 100 değeri arasında seçili 2 renk üzerinde oransal olarak geçiş yapmasını sağlar. Resim 3 'te gösterilen alt alandaki " gradient " alanının işaretlenerek min - max değerlerinin girilmesi gerekmektedir.

 • Animation Color Type - Tetra :

Color type tetra özelliği, seçili bir nesnenin iki farklı değişkene bağlanarak değerlerine true/false olarak beraber kontrol ettiği ve buna göre renk almasını sağlamaktadır.

Örneğimizde mimiğimize A ve B değişkenkeri atanmış ;

AB- > 00 : iki değişken değeride " false " olması durumunda " yeşil "

AB- > 01 : A değişken değeri " false " , B değişken değeri " true " olması durumunda "mavi"

AB- > 10 : A değişken değeri " true " , B değişken değeri " false " olması durumunda " sarı"

AB- > 11 : iki değiken değerinin de " true " olması durumunda " kırmızı " gösterim olacak şekilde ayarlanmıştır.

Color Visualization, Preview

Color tasarım işlemlerini tamamladığınızda " animation preview " ekranında veya ikonu yardımı ile açılan preview ekranında , " visualization " ekranında ilgili animasyonun ilgili alanında belirlediğiniz kural / şart' lara göre hazırladığınız tasarım resim1 de gösterildiği gibi ekran üzerinden görüntülenebilinecektir.

Last updated