Get

Get tipinde bir animasyon ile mimik ekran üzerinde değer gösterebilirsiniz.

Animasyon wizard ve tip ekranları için Animasyonlar bölümünü inceleyiniz.

Get-Expression

Resim 1'de gösterildiği gibi seçili text nesnesi üzerinde javascript Math.random() fonksiyonu ile ürettiğimiz rastgele bir değeri gösteriyoruz.

Expression ile inSCADA API lerini kullanabilirsiniz.ins.getVariableValue ile herhangi bir değişkeni okuyarak istediğiniz işlemden geçirebilirsiniz.

Örnek 1 :

Basınç değeri 1'den küçükse mBar olarak göster.

var pressure=ins.getVariableValue("UNIT01_HPU_PRESSURE"); // Unit Of the Value is Bar
var result=""+pressure.value+" Bar";
if (pressure.value<1) result=pressure.value*1000+" mBar"
return result;

Örnek 2 :

Bir 'UNIT01_OPERATION_MODE' değerine bakarak LOCAL/MANUEL/AUTO durumlarını text olarak göster.

var operation_mode=ins.getVariableValue("UNIT01_OPERATION_MODE"); 
// OPERATION MODES : 0 = LOCAL, 1 = MANUEL, 2 = AUTO
switch (operation_mode.value) {
 case 0:
 return "LOCAL";
 case 1:
 return "MANUEL";
 case 2:
 return "AUTO";
 default :
 return "UNDEFINED";
 } 

Get-Numeric

Resim 2'de gösterildiği gibi seçili bir nesne text nesnesi üzerinde bir değişken değerini gösteriyoruz. Get-Numeric, kod yazmadan bir değişkenin biçimlendirilerek gösterilmesine olanak sağlar.

  • Variable: Animasyondaki TAG alanında haberleşme sonrasında hangi değişken değerinin gösterilmesi istendiğininseçiminin yapıldığı alandır.

  • Default Value : Haberleşme olmadığında gösterilmesi istenen değer. (Örneğin -1)

  • Format : Değişen değerinin gösterim formatını ayarlar. Bir değişkenin ondalık sayı miktarını, ondalık ayıracını, rakamlarının gruplanma adetini, gruplanma ayıracını, ön-ekini, arka-ekini ayarlayabilirsiniz.

Get-Text

Resim 5'te gösterildiği gibi seçili bir text nesnesi üzerinde text göstermek için kullanılır. Value alanına gösterilmesini istediğiniz text'in yazmanız yeterli olacaktır.

Last updated