Get Symbol

Get symbol özelliği animasyon sayfanızda bir değişkene bağladığınız mimiklerinizin değişkenin aldığı değerlere göre belirlediğiniz semboller ile gösterilmesidir.

Bu özelliği animasyonlarımıza eklemek için animasyon sayfamızın tasarım aşamasında seçeceğiniz sembollerin görüntülenmesi için bir alan oluşturulması gerekmektedir. ( Resim 1 )

Örneğimizde bir su tankının aldığı değere göre atanmış olan sembollerin değişimi gösterilmesi istenmektedir. Su tankı değişkeni bir " slider " a bağlanmıştır ve aldığı değerler slider üzerinden gösterilmektedir. Animasyon sayfamızı tasarımını hazırlarken hangi değişken için hangi sembolün görüntülenmesini istiyor isek ilk tasarım anında " get symbols " içinde bir alan oluşturmamız gerekmektedir. Bu alan image'in boyutuna göre Resim 1' de de gösterildiği gibi boş bir kare olabilir.

  • Get Symbol Type - Switch:

Açılan menüde üst alandan " Get Symbol " menüsüne ulaşılınır. Variable alanından hangi değişken için işlem yapılması isteniyor ise seçilir. Add ikonu yardımı ile hangi koşul ve değerlerde hangi sembolün göünmesini istiyor isek o kadar kural girişi yapılabilinir. Örneğimizde su tankı seviyelerine göre değer 90 üzeri ise ayrı, 80 üzeri ise ayrı, 70 üzeri ise ayrı sembol atamaları yapılmıştır. Burada önemli olan nokta sembollerin sisteme nasıl aktarılacağıdır.

Semboller içeri aktarıldığında otomatik image isimleri almaktadırlar. Resim 2 'de gösterilen değişken değer alanında bulunan symbol alanına gösterilmesini istediğiniz image ismini yazmanız yeterli olacaktır.

  • Get Symbol Type - Tag:

Get Symbol Tag özelliği ile true/false değerlerine sahip bir değişkene bağlanmış olan mimiğinizin bu değerleri aldığında hangi semboller ile gösterileceğini belirlenmektedir. Resim 5 örneğinde gösterilmektedir.

  • Get Symbol Type - Expression:

Get symbol expression ile dilediğiniz koşul/şart'a göre scriptlerinizi yazabilir ve uygulayabilirsiniz.

Get Symbol Visualization, Preview

Get Symbol Tasarım işlemlerini tamamladığınızda " animation preview " ekranında veya ikonu yardımı ile açılan preview ekranında , " visualization " ekranında ilgili animasyon seçilerek ilgili alanda "Get Symbols" , belirlediğiniz sembollerin değişken değerine göre geldiği görüntülenebilinecektir.

Last updated