Move & Move Line

Move animasyonu bir nesnenin mimik ekranda yatay ve düşey eksende hareket ettirilmesini sağlar.

Mimiklerin yatay ve dikey hareket ettirilebilinmesi iki farklı yol ile yapılabilinmesi mümkündür.

  • Animation Move Type - Tag :

Move animasyonunu Tag tipi ile, nesneyi bir veya birden fazla değişkene bağlayarak aldığı değere göre yatay veya düşüy hareket etmesini sağlamaktadır. Örneğimizde mimiğimiz yatay için ayrı düşey için ayrı değişkenlere bağlanmış olup aldığı değere göre iki şekilde de hareket edebilmektedir.

Variable : Mimiğin bağlandığı değişken seçimini sağlamaktadır.

Min-Max Value : Min ve Max değerleri ile nesnenin kaç piksel hareket edeceğini belirlersiniz.

Initial Pos : Başlangıç pozisyonunu göstermektedir.

Min - Max Pos : min ve max hareket edeceği uzunluğu belirtmektedir.

intial/min/max position noktaları sayfa üzerindeki koordinatları belirtmektedir. Bu değerlere erişebilmek için animasyon sayfası üzerinde klavyede " M " tuşuna basılarak " mouse özelliği " ON " olarak ayarlanır. Bu özellik sayesinde animasyon sayfası üzerinde tıkladığınız noktanın koordinatı ekranda görüntülenebilinecektir.

H ( horizontal ) : mimiğin yatay hareket etmesini sağlar.

V ( vertical ) : mimiğin düşey yönde hareket etmesini sağlar.

Resim 1'in sağ tarafındaki formda bulunan horizontal ve vertical checkbox'larını seçerek hangi eksende hareket ettirmek istediğinizi seçebilirsiniz. Her ikisini de seçmeniz mümkün.

  • Animation Move Type - Expression :

Move-Tag tipi animasyonundan farklı olarak sadece değişken seçimi ile değil, kullanıcının programlayabildiği işlemler sonucu bir nesnenin boyutlarını değiştirebilirsiniz. Java script yazılım dilini kullanarak dilediğiniz koşul/şarta göre kendi scriptinizi yazarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Move Visualization, Preview

Move tasarım işlemlerini tamamladığınızda " animation preview " ekranında veya ikonu yardımı ile açılan preview ekranında , " visualization " ekranında ilgili animasyonun ilgili alanında belirlediğiniz kural / şart' lara göre hazırladığınız tasarımın seçtiğiniz off set noktası üzerinden yatay veya düşüey harekete başladığı ekran üzerinden görüntülenebilinecektir.

Move Line

Move Line özelliği istediğiniz bir mimiğin, bir çizgi üzerinde ilerlemesini sağlamaktadır.

Bu özelliği kullanabilmek için ,

Animation Move Type - Expressin alanına ;

Animation Move by line yapıldı, şimdilik expression'la çalışır:
 var endPoint = Math.random() > 0.5 ? 0.7 : 0.9;
 return {type: "LINE", initialPoint:0.5, endPoint:endPoint, pathId: "moveId"}
initialPoint-> çizginin ilk başta nerede olacağı, 0-1 arası değer (0-100%) tekabül eder.
endPoint -> yüzde kaçına gideceği, o da 0-1 arası değer (0-100%) tekabül eder.
pathId -> çizdiğiniz pathın id'si, insckape'ten custom id verebilirsiniz.
type -> LINE olması lazım.
NOTE: Bir de, uygulayacanız elementte transform varsa, 
yani group olunca genelde, onu insckapten ungroup group yaparak 
silebilirsiniz, çünkü kendi transformu farklı şekilde etkilemektedir.

Last updated