Opacity

Şeffaflık

Opacity, bir nesnenin mimik ekranlarında şeffaflığının değiştirilmesini sağlamaktadır.

Mimiklerin şeffaflığı iki yöntem ile yapılabilinmektedir.

  • Animation Opacity Type - Tag :

Animasyonunuzu hazırlarken şeffaflık değişimi özelliği eklemek istediğiniz mimiği animasyonumuza ekliyoruz. Resim 1 'de gösterilen örneğimizde mimiğimiz kırmızı ile gösterilmiştir.

Variable : Mimiğin hangi değişkenden veri alacağını göstermektedir.

Default : Değişken bağlantısından değer gelmemesi durumunda alacağı default değeri göstermektedir.

Min : Değişkenin minimum alabileceği değeri belirtmektedir.

Max : Değişkenin maksimum alabileceği değer belirtmektedir.

Opacity özelliği değişkenden gelen verilere göre min' değerine yaklaştıkta şeffatlığı artacak, max değerine yaklaştıkca daha görünür olacaktır.

  • Animation Opacity Type - Expression :

Edit Animation Element sayfasında expression özelliğini seçerek kod yazım alanı açılır. Bu alanda yine min max değerleri arasında dilediğiniz koşul / şarta bağlı olarak kod yazarak opacity özelliğinin çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Opacity Visualization, Preview

Opacity tasarım işlemlerini tamamladığınızda " animation preview " ekranında veya ikonu yardımı ile açılan preview ekranında , " visualization " ekranında ilgili animasyon seçilerek ilgili alanda belirlediğiniz kural / şart' lara göre seçtiğiniz mimiğin / tagın , şeffaflık durumunun değiştiğini görüntüleyebileceksiniz.

Last updated