QR Code

QR Code alanı " Animasyon " sayfamıza eklediğimiz ve bir değer atadığımız bir değişkenin " Visualization " ekranında görüntülenirken otomatik olarak qr codu'nun oluşturulmasını ve barcode okuyucular ile ulaşılmasını sağlamaktadır.

Açılan "edit animation element" menüsünde sağ üst köşede bulunan 3 nokta ikonu ile animasyon tipleri menüsünün devamı açılır ve " qr code" seçilir. ( resim 2 örneğinde )

Oluşturduğunuz QR Code'unuza üç farklı tipte değişken ataması yapabilirsiniz.

  • QR Code Type - Expression :

Expression alanında kendi kodlarınızı yazarak qr kodun okutulduğu zaman görünmesini istediğiniz verinin gelmesini sağlayabilirsiniz. Örneğimizde okutulan qr kod bize " test " metnini gösterecektir.

  • QR Code Type - TAG :

Qr kodunuzun sistemdeki her hangi bir değişkeninizi göstermesini sağlamaktadır.

Örneğimizde ( resim 4 ) QR Kod " G1 active power " değişkenine bağlanmış olup, haberleşme olmaması durumlarında " 0 " değeri atanması ayarlanmıştır. Ön ekinde " power " son ekinde " kW " textlerinin gösterilmesi yazılmıştır.

  • QR Code Type - Text :

QR kodunuzun belirlediğiniz bir metini göstermesini sağlamaktadır.

QR Code Visualization, Preview

QR Code hazırlama işlemlerini tamamladığınızda " animation preview " ekranında veya ikonu yardımı ile açılan preview ekranında , " visualization " ekranında ilgili animasyon seçilerek ilgili alanda "qr code" oluştuğu görüntülenebilinecektir.

Last updated