Rotate

Rotate, animasyonu bir nesnenin orta noktasını ofset alarak döndürülmesini sağlamaktadır.

Mimiklerin döndürülmesi iki farklı yol ile yapılabilinmesi mümkündür.

  • Animation Rotate Type - Expression :

Resim 1'de görüldüğü gibi seçili bir nesne üzerinde Math.random() fonksiyonu ile ürettiğimiz rastgele bir değere göre nesnenin orta noktasından döndürülmesini sağlıyoruz.

Resim 1'de sağ tarafdaki formda min-max değerleri 360 derecelik açıyı ölçeklendiriyoruz. Özetle 0 derecelik açı min değerine, 360 derecelik açı max değerine karşılık gelmektedir. Yukarıda verilen örnekte expression sonucu 0-100 değeri arasında oluşurken, nesne 0 ile 360 derecelik açı aralığında dönüş yapacaktır.

  • Animation Rotate Type - Tag :

Ratate Tag özelliği ile nesnelerin bir değişkene bağlanarak, değişkenin aldığı değere göre döndürülmesi sağlanmaktadır.

Variable : Rotate animasyonunu ilişkilendirmek istediğimiz variable

Default : Nesnenin değişken değerinin okunamadığı veya haberleşmenin olmadığı zaman gösterilmesini istediğimiz açısal pozisyon. (Örnek 0 için 0 derecelik açısal pozisyon)

Min-Max : Min 0 derecelik açısal pozisyonu, Max 360 derecelik açısal pozisyonu ifade eder.

Rotate animasyonu sadece bir nesnenin orta noktasından döndürülmesini sağlar. Bu ilk bakışta kısıtlayıcı gibi gelebilir. Fakat rotate animasyonu uygulamak istediğiniz nesneyi çizim aşamasında uygulayabileceğiniz bir kaç teknikle farklı döndürme animasyonları elde edebilirsiniz. Resim 3'te ki gauge nesneleri rotate animasyonu ile yapılabilmektedir.

Rotate Visualization, Preview

Rotate tasarım işlemlerini tamamladığınızda " animation preview " ekranında veya ikonu yardımı ile açılan preview ekranında , " visualization " ekranında ilgili animasyonun ilgili alanında belirlediğiniz kural / şart' lara göre hazırladığınız tasarımın seçtiğiniz off set noktası üzerinden dönmeye başladığı ekran üzerinden görüntülenebilinecektir.

Last updated