Custom Table

Custom Table menüsü, İnscada bünyesinde olmayan ancak kullanmak istediğiniz tablolarınızı sql içerisinde manuel olarak oluşturmanıza ve bu tablaların içerisine fieldlarınızı eklemenize olanak sağlamak

Last updated