Custom Table

Custom Table menüsü, İnscada bünyesinde olmayan ancak kullanmak istediğiniz tablolarınızı sql içerisinde manuel olarak oluşturmanıza ve bu tablaların içerisine fieldlarınızı eklemenize olanak sağlamaktadır.

Resim 1 ' de gçsterildiği gibi oluşturduğunuz tüm tabloları ve bu tablolara ait fieldlarınızı " Custom Reports " ekranının üst alanında görüntüleyebilirsiniz. Alt alanda da seçtiğiniz tablonun data bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Custom Reports Table Add/Edit Form

Field Name : Field'larınızın adını belirtmektedir.

Field Type : Field'larınız tipini belirtmektedir, text, sayı , tarih vb.

Lenght : Field'ınızın uzunluğunu göstermektedir.

Required : Field'ınızın değer alma zorunluluğunu seçtiğimiz alandır. True, değer alması zorunlu, false boş olarakta kalabilir anlamındadır.

Default Value : Field'ınıza sabit bir değer atamak için kullanılır.

Custom Reports Table Data Add/Edit Form

Tablo oluştururken verdiğimiz field alanları ve bunların tipine uygun şekilde değer alanları karşımıza çıkmaktadır.

Oluşturulan table ve field'larınıza ins.runSql(query) API'si yardımı ile java script programlama dilini kullanarak hangi tablonun nerede nasıl kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

Last updated