inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

Grafikler

Grafikler , projeler altında tanımladığınız trendlerin gerçek zamanlı veya geçmişe yönelik olarak değerlerini görebilmemizi ve incelememizi sağlayacak düzenleme ekrandır.
Resim 1 : Grafikler Ana Sayfa
Resim 1 'de gösterildiği gibi Grafikler ekranı iki bölümden oluşmaktadır. Üst alanda grafik kayıtlarınızı alt alanda Seçtiğiniz grfaik kaydınıza ait trendlerinizin tag ve değişkenlerini görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz tüm grafik kayıtlarına ekran üzerinden ulaşabilir, dilerseniz proje bazlı filtreleyebilirsiniz. Yine grafik adı ve açıklamasına göre filtreleme yapılmasıda mümkündür.

Grafikler Add/Edit Form

Grafikler alanının üst kısmında sağ köşede bulunan
add ve
edit ikonları yardımı ile açılmaktadır.
Resim 2 : Trend Add/Edit Form
Resim 2'de gösterildiği gibi açılan form üzerinden hangi proje için grafik hazırlamak istiyor isek o seçili grafik adı ve açıklaması yazılır, grafiğin hangi periyotlar ile veri göstermesi isteniyor ise ms olarak değer girişi yapılır.
Daha detaylı grafik görsel ayarları yapılabilmesi için " Extra Configurations " ikonu yardımı ile ilgili ekrana ulaşılabilinir.
Resim 3 : Trend Extra Configurations
Extra özellik ekranı, oluşturmak istediğiniz grafik için aralık ölçüsünü, hesaplama tipini ( min, max, ortalama, ilk veya son değer, integral vb ) , grafiğin ana gövdesinin , sağ ve sol chartlarının, üst alt göstergelerinin front sizelerı ve renkleri gibi bir çok düzenleme yapmanıza imkan sağlamaktadır.

Trend Tag/Variable Add/Edit Form

Ekranın alt bölümünü oluşturan Trend Tag/Variables alanının sağ köşesinde bulunan
add veya
edit ikonları yardımı ile forma ulaşılabilinmektedir. Ekranın üst kısımda bulunan Trend alanında seçmiş olduğunuz trend verinize grafiğiniz için değişken seçmenizi sağamaktadır.
Resim 4 : Trend Tag Add/Edit Form
Trend : Bağlı olduğu trend seçimini göstermektedir.
Name : Tag / Variable adını belirtmektedir.
Description : Tag / Variable açıklamasıdır.
Status : İlgili Tag'in aktif olup olmadığı belirlenmesini sağlamaktadır.
Variable * : İlgili Tag'in sistemden hangi değişkeni göstereceğinin seçildiği alandır.
Min. Scale : Grafikte gösterilecek en küçük değeri belirtmektedir.
Max. Scale : Grafikte gösterilecek en büyük değeri belirtmektedir.
Renk : Grafikte gösterildiği çizginin rengini belirtmektedir.
Thickness : Grafikte gösterildiği çizginin kalınlık değeridir.
Yukarıda belirtilen tüm ayarlar proje bazlı özelleştirilerek trend grafiği hazırlanmış olacak ve " runtime / Trend grafik " ekranlarından izlenebiliyor olacaktır.
Last modified 10mo ago