inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

Info

Info menüsü İnscada içerisinde belirli alanlarda son kullanıcılara bilgi olarak neler yapılması gerektiğinin açıklamalarının yazıldığı alandır.
Animations , Scripts ve users ekranlarında
info ikonuna tıkladığınızda ekranda açılan bilgi / yardım açıklamalarının oluşturulduğu menüdür. Info ekranında tüm kayıtları listeleyebileceğiniz gibi kategori ve ada göre de filtreleme yapabilirsiniz.
Resim 1 : Info HomePage

Info Add/Edit Form

Resim 1 'de gösterildiği gibi ekranın sağ üst köşesinde bulunan
add ikonu yardımı ile yeni kayıt ekleme ,
edit ikonu yardımı ile var olan kayıdı düzenleme formuna ulaşabilirsiniz.
Resim 2 : Info Add/Edit Form
Category : inSCADA'da da info özelliğini kullanabileceğiniz ana menüleri göstermektedir. Bunlar " animations, Scripts , User " menüleridir.
Name : Seçtiğiniz category'de info özelliğinin bulunduğu alt menüleri göstermektedir.
Info : İlgili ekranda
ikonuna tıkladığınızda ekranda çıkaması istediğiniz bilgi yazısıdır.
Preview : Yapmış olduğunuz kaydın ön izlemesini göstermektedir.
Bir örnek ile gösterecek olursak ;
Animation ekranlarında " color " alanında bulunan bilgi ikonu için düzenlemeyi Resim 3'te gösterildiği gibi yapalım.
Resim 3 : Info Example
Yaptığımız düzenlemeyi
ikonu yardımı ile kontrol edelim. Animation / color menüsüne gittiğimizde
ikonu ile ekrana çıkacak bilgi formu resim 4 te gösterildiği gibi olacaktır.
Resim 4 : Info example preview
Last modified 10mo ago