Info

Info menüsü İnscada içerisinde belirli alanlarda son kullanıcılara bilgi olarak neler yapılması gerektiğinin açıklamalarının yazıldığı alandır.

Info Add/Edit Form

Category : inSCADA'da da info özelliğini kullanabileceğiniz ana menüleri göstermektedir. Bunlar " animations, Scripts , User " menüleridir.

Name : Seçtiğiniz category'de info özelliğinin bulunduğu alt menüleri göstermektedir.

Preview : Yapmış olduğunuz kaydın ön izlemesini göstermektedir.

Bir örnek ile gösterecek olursak ;

Animation ekranlarında " color " alanında bulunan bilgi ikonu için düzenlemeyi Resim 3'te gösterildiği gibi yapalım.

Last updated