inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

Languages

İnscada platformunda yapmak istediğiniz tüm işlemlerde ki veri girişlerinizi farklı dil seçenekleri ile kullanabilmenizi sağlayan menüdür. İnscada sizlere 15 farklı dil seçeneği sunmaktadır.
Resim 1 : Languages HomePage
Languages ekranında sistem kaydı yapılmış tüm verilere erişeileceğiniz gibi, ana kelime üzerinde de filtreleme yapabilirsiniz. Ekranda ilk bölüm hangi dil olduğunu, key alanı ana kelimeyi , Value alanı ise ana kelimenin belirtilen dil karşılığını göstermektedir.

Languages Add/ Edit Form

 • Tek bir dil karşılığı girişi yapmak isteniyor ise ; ekranın sağ üst köşesinde bulunan
  add ikonu yardımı ile açılan form üzerinden veri girişi yapılmaktadır. Resim 2'de gösterildiği gibi dil kısaltması yazılıp, ana kelime ve dil karşılığı yazılması ile tanımlaması yapılabilinmektedir.
Resim 2 : Languages Add/Edit Form
 • Bir kelimenin birden fazla dil karşılığının siteme girişi yapılması isteniyor ise ; üst alanda bulunan
  add / edit ikonları yardımı ile form açılarak 15 dile kadar tanımlama yapılabilinmektedir. Resim 3 te gösterilmektedir.
Resim 3 : Multi Lang Add/Edit Form
 • Birden fazla kelimenin istenildiği kadar dil seçeneği ile sisteme girişi yapılmak isteniyor ise ; Ekranın üst alanında bulunan
  ikonu yardımı ile sisteme uygun xlsx dosyası alınarak , dosyanın ilgili alanları doldurulur ve
  ikonu yardımı ile terkar sisteme yüklenerek toplu yükleme yapabilmenizde mümkündür. Resim 4 te gösterilmektedir.
Resim 4 : Multi Languages Excell Format
Last modified 10mo ago