Projeler

Projects

inSCADA, tesislerinizi ve sistemlerinizi ayrı projeler olarak ele almanızı sağlar. Her bir tesis veya farklı sistemleriniz için ayrı ayrı projeler oluşturabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla proje üzerinde hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan gerçek zamanlı olarak çalışabilirsiniz.

Resim 1 de gösterilen projeler ana sayfasının üst ana bölümünde projelerinizi, sol alt bölümde proje özelliklerinizi, sağ alt bölümde ise projeleriniz ile ilgili dokümanlarınızı görüntüleyebilirsiniz. " ad " sütunu ile proje isimlerinize göre, " açıklamalar " sütunu ile proje açıklamalarınıza göre filtreleme yapabilme özelliği sunulmaktadır.

Projects ekranından proje ekleme, düzenleme, silme, import ve export operasyonları yapabildiğiniz gibi " clone project " özelliğini ile projenize yeni bir isimlendirme yaparak tüm özellikleri ile yeniden sisteme kaydedilmesi sağlanabilmektedir.

Proje Ekleme/Düzenleme Formu

Name :

Projenize herhangi bir isim (50 karakter) verebilirsiniz.

Description :

Projeniz ile ilgili detaylı bir açıklama girebilirsiniz.

Is Active ? :

Projenizi aktif / pasif olarak ayarlayabilirsiniz.

Address :

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini adres olarak girebilirsiniz. Girilecek adres bilgisi ile projelerinizi Google Map üzerinde gerçek zamanlı olarak takip edebilmenizi sağlar.

Latitude :

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyonun enlem bilgisini koordinat olarak girebilirsiniz.

Longitude :

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyonun boylam bilgisini koordinat olarak girebilirsiniz.

Contract Day :

Projeniz için contract day bilgisini girerek projenizde yapılacak aylık hesaplamaların, ayın hangi günleri arasında yapılacağını tanımlarsınız.

Contract Hour :

Projeniz için contract hour bilgisini girerek projenizde yapılacak günlük hesaplamaların, günün hangi saatler arasında yapılacağını tanımlarsınız.

Contract Day ve Hour için Örnek :

Contract Day = 1, Contract Hour = 8 olarak tanımladığınızda;

Günlük raporlarınız saatlik bazda rapor günün 07:59 dan geriye doğru bir önceki günün 08:00 saatine kadar hesaplanır..

Aylık raporlarınız günlük bazda rapor ayının 1.günün 07:59 dan geriye doğru bir önceki ayın 1.gününden 08:00 saatine kadar hesaplanır.

Bu tanımlamalar sektöre veya kurumlara göre farklılık gösterebilir. Elektrik piyasasından gün tanımı 00:00-23:59 aralığında yapılırken doğal gaz sektöründe gün tanımı 08:00 ile bir önceki günün 07:59 aralığında yapılır.

Proje Özellikleri

Projeye ait properties bilgileri tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlar projelerinizde prosesinize özel statik bilgiler tutabilmenizi sağlar. Bu bilgilere script ve expression servislerinden getProjectProperties API'i ile erişebilir, uygulamalarınızı daha dinamik bir yapıya ulaştırabilirsiniz. Bu sayede script'lerinizi ve expression'larınızı da daha genel amaçlı bir fonksiyonlar kütüphanesine dönüştürmenizi sağlar.

Properties Stream :

inSCADA Gas projelerinde kullanılmaktadır. Visualization menüsünde ilgili projenin Gas Metering (Resim 6) ve Gas Properties (Resim 7) menülerinin otomatik olarak oluşmasını sağlamaktadır. Ölçüm hattı ID'si, ismi, GC (Gas Chromatography) kullanım politikası, minimum ve maximum akış set değerlerinin girilmesi ile tanımlanır.

inSCADA Resim 5'te belirtilen Stream ayarları yardımı ile Gas Metering sayfasının ve bu sayfadaki ilgili verilerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlar.

Id :

Doğal gaz ölçümü için kullanılan hatlar ile ilgili verileri daha anlaşılır ve dinamik bir şekilde toplamak ve daha anlaşılır expressionlar ve scriptler oluşturabilmek adına bu taglara bir ön ID verebilirsiniz.

Name :

Ölçüm hatlarına isim verebilirsiniz.

Usegc :

GC (Gas Chromatography) kullanım politikasını belirleyebilirsiniz.

Qmin :

İlgili ölçüm hattının minimum ölçüm değerini belirleyebilir. Properties Fonksiyonlarını kullanarak alarmlar üretebilir veya Qmin durumunu raporlarda gösterebilirsiniz.

Qmax :

İlgili ölçüm hattının maksimum ölçüm değerini belirleyebilir. Properties Fonksiyonlarını kullanarak alarmlar üretebilir veya Qmax durumunu raporlarda gösterebilirsiniz.

Gas Properties :

Gas projelerinde GC (Gas Chromatography) yönetimi çok elzem olan noktalardan birisidir. inSCADA Gas Properties seçeneği ile otomatik Gas Properties sayfalarını oluşturur ve etkili ve kullanışlı bir aracı otomatik olarak sağlar.

Properties Animation :

Proje ile ilişkilendirilen "animasyon" ların " Proje Map" menüsünde ilgili projenin seçilmesi ile animasyonun gösterilmesini sağlayan alandır.

Properties Default :

Proje ile ilgili spesifik özelliklerin eklendiği alandır. Örneğin; " (Name : kur) (Text : USD ) " olarak eklenip yazılacak kod ile USD kurunun otomatik çekilmesi sağlanabilmektedir.

Proje Dosyalarının İnscada'ya Yüklenmesi

Last updated