inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

Projeler

Projects
inSCADA tesislerinizi ve sistemlerinizi ayrı projeler olarak ele almanızı sağlar. Her bir tesis veya farklı sistemleriniz için ayrı ayrı projeler oluşturabilirsiniz.
Aynı anda birden fazla proje üzerinde hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan gerçek zamanlı olarak çalışabilirsiniz.
Resim 1 : Projeler Ana Sayfa
Resim 1 de gösterilen projeler ana sayfasının üst ana bölümünde projelerinizi, sol alt bölümde proje özelliklerinizi, sağ alt bölümde ise projeleriniz ile ilgili dökümanlarınızı görüntüleyebilirsiniz. " ad " sütunu ile proje isimlerinize göre, " açıkalamalar " sütunu ile proje açıklamalarınıza göre filtreleme yapabilme özelliği sunulmaktadır.
Resim 2 : Proje add/ edit / delete
Projects ekranından proje ekleme, düzenleme, silme, import ve export operasyonları yapabildiğiniz gibi " clone project " özelliğini ile projenize yeni bir isimlendirme yaparak tüm özellikleri ile yeniden sisteme kaydedilmesi sağlanabilmektedir.

Proje Ekleme/Düzenleme Formu

Projeler ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan
add ikonu yardımı ile proje ekleme / düzenleme formuna ulaşılmaktadır.
Resim 3 : Project Add/Edit Form

Name :

Projenize herhangi bir isim (50 karakter) verebilirsiniz.

Description :

Projeniz ile ilgili detaylı bir açıklama girebilirsiniz.

Is Active ? :

Projenizi aktif / pasif olarak ayarlayabilirsiniz.

Address :

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini adres olarak girebilirsiniz. Girilecek adres bilgisi ile projelerinizi Google Map üzerinde gerçek zamanlı olarak takip edebilmenizi sağlar.

Latitude :

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini koordinat olarak girebilirsiniz.

Longitude :

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini koordinat olarak girebilirsiniz.

Contract Day :

Projeniz için contract day bilgisini girerek projenizde yapılacak aylık hesaplamaların, ayın hangi günleri arasında yapılacağını tanımlarsınız.

Contract Hour :

Projeniz için contract hour bilgisini girerek projenizde yapılacak günlük hesaplamaların, günün hangi saatler arasında yapılacağını tanımlarsınız.

Contract Day ve Hour için Örnek :

Contract Day = 1, Contract Hour = 8 olarak tanımladığınızda;
Günlük raporlarınız saatlik bazda rapor günün 07:59 dan geriye doğru bir önceki günün 08:00 saatine kadar hesaplanır..
Aylık raporlarınız günlük bazda rapor ayının 1.günün 07:59 dan geriye doğru bir önceki ayın 1.gününden 08:00 saatine kadar hesaplanır.
Bu tanımlamalar sektöre veya kurumlara göre farklılık gösterebilir. Elektrik piyasasından gün tanımı 00:00-23:59 aralığında yapılırken doğal gaz sektöründe gün tanımı 08:00 ile bir önceki günün 07:59 aralığında yapılır.

Proje Özellikleri

Projeye ait properties bilgileri tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlar projelerinizde prosesinize özel statik bilgiler tutabilmenizi sağlar. Bu bilgilere script ve expression servislerinden getProjectProperties API'i ile erişebilir, uygulamalarınızı daha dinamik bir yapıya ulaştırabilirsiniz. Bu sayede script'lerinizi ve expression'larınızı da daha genel amaçlı bir fonksiyonlar kütüphanesine dönüştürmenizi sağlar.
Projenizi oluşturduktan sonra ana ekranda seçimini yaparak ekranın sol alt bölümünde yer alan " properties " alanında ki
ikonu ile ilgili özellik formuna ulaşabilirsiniz.
Resim 4 : Project Properties Add/ Edit

Properties Stream :

Inscada Gas projelerinde kullanılmaktadır. Visualization menüsünde ilgili projenin gas metring menülerinin otomatik olarak oluşmasını sağlamaktadır. Ölçüm hattı ID'si, ismi, gc kullanım politikası, minimum ve maximum akış set değerlerinin girilmesi ile tanımlanır.
Resim 5 : Properties Stream Add/ Edit
Properties Animation :
Proje ile ilişkilendirilen " animasyon " ların " Proje Map" menüsünde ilgili projenin seçilmesi ile animasyonun gösterilmesini sağlayan alandır.
Resim 6 : Properties Animation Add/ Edit
Properties Default :
Proje ile ilgili spesifik özelliklerin eklendiği alandır. Örneğin; " (Name : kur) (Text : USD ) " olarak eklenip yazılacak kod ile USD kurunun otomatik çekilmesi sağlanabilmektedir.
Resim 7 : Properties Default Add / Edit

Proje Dosyalarının İnscada'ya Yüklenmesi

Projeler modülünün sağ alt alanında bulunan " Attachments " menüsü ile projenize bağlı dosyalarınızı
ikonu ile ekleyebilir,
ikonu ile eklediğiniz dosya için düzenleme yapabilir,
ikonu ile eklediğiniz dosyayı silebilir ve
ikonu ile eklemiş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Resim 8 : Project Attachments
Proje ile ilgili dosyalarınızı eklerken
ikonu ile açacağınız dosya ekleme formunda dosyanızın adını, varsa açıklamasını yazdıktan sonra " upload file " ikonunu kullanarak ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.
Resim 9 : Project Attachment Add Form