Custom Reports

Custom Reports

inSCADA'da Raporlar alanında sistem üzerinden tabloları kullanarak raporlarınızı oluşturabildiğiniz gibi, JavaScript yazılım dilinide kullanarak " Custom Report " menüsünden kendi raporlarınızıda oluşturabilirsiniz.

Resim 1 'de custom reports için ana sayfa gösterilmektedir. Bu ekranda tüm custom raporlarınızı görebileceğiniz gibi proje bazlı filtreleme yaapabilirsiniz. Aynı zamanda rapor adı ve/veya açıklamasıyla da filtreleme yapılması mümkündür. Üst alanda oluşturalan raporun hangi projeye ait olduğu, raporun adı ve varsa açıklaması görüntülenmektedir. Alt alanın sol tarafında üst alanda seçilen raporun script editor' ü yani yazılmış olan kodlarını, yine alt alanın sağ tarafında yazılmış olan raporun ön izlemesini görüntüleyebilirsiniz.

Custom Reports Add / Edit Form

Burada raporun bağlı olduğu proje seçilir, rapor adı yazılır ve varsa açıklama girişi yapılmaktadır. Oluşturulan rapor kaydı seçilerek alt sol alanda bulunan script Editor alanına örneği aşağıda gösterildiği dilediğiniz rapor modeli java script yazım dili kullanılarak yazılabilinir.

 var data = [{
    value: 100,
   name: "TAG_001"
  },
  {
   value: 50,
   name: "SET_VALUE_TAG"
  },
 ];
ins.notify("info","sdfsfd","fsfdsdfs");

function makePdf(obj) {
  var reportCode="R001";
  var reportDate="25.11.2021";
  var reportTime="08:00:00";
  var target="IRON01";
  doc.setFont("Verdana", "bold");
  doc.setFontSize("25");
  doc.text("Deneme A.S. ", 20, 20);
  doc.text("ProMelt",20,30);
  doc.text("Furnace 1",20,40);
  doc.setFontSize("15");
  doc.setFont("Courier New", "normal");
  doc.text("Cast Report ..............",20,50);
  var printDate=new Date();
  doc.text(printDate.toString(),20,58);
  doc.text("-------------------------------",20,66);
  doc.text("Report Code....................: "+reportCode,20,74);
  doc.text("Date ................................: "+reportDate,20,82);
  doc.text("Time ...............................: "+reportTime,20,90);
  doc.text("Target..............................: "+target,20,98);
  doc.text("Absent elements FOR calculation of Carbon Equivalent value: ---",20,106);
  // doc.save("test.pdf");
}
return { type: "exportPdf", func: makePdf.toString(), obj: data };

Last updated