inSCADA
Ver 2022 TR
Search
K

Raporlar

inSCADA rapor ihtiyaçları basit kullanışlı bir metot sunar. Bu metot sayesinde kurulum yapmış olduğunuz tesis için, temel ihtiyaç olan raporlarınızı birkaç dakika içerisinde oluşturmanızı sağlar.
Resim 1 : Reports HomePage
Resim 1'de gösterilen ekran üzerinde A, B, C ve D panellerindeki tablolar birbirlerine Master-Detail olarak bağlıdır.
Rapor oluşturmak için resim 1'de gösterilen paneller aracılığı ile yapılandırma parametrelerini girmemiz gerekmektedir.
Resim 2 : Sample Report

A - Reports

Bu kısımda raporumuzun ana yapılandırma ayarlarını oluşturuyoruz. Panel sağ üst köşesinde bulunan
butonuna basarak Add/Edit formunu açıp tanımlamalarımızı oluşturuyoruz.
Resim 3 : Report Add/Edit Form
Project : Hangi proje için rapor oluşturulacak ise o projeyi seçiyoruz.
Name : Rapor ismi. Bu aynı zaman rapor çıktısının üzerinde görünecek olan sola dayalı başlık yazısıdır.
Description : Rapor açıklaması. Bu aynı zamanda rapor çıktısının üzerinde görünecek olan sağa dayalı başlık yazısıdır.
No : Rapor numarası. Rapor üzerinde sol üst köşede görünür.
Period : Raporun hangi base-period da olacağını belirler. inSCADA içerisinde raporlar saatlik bazda günlük, günlük bazda aylık olarak ayarlanabilmektedir.
Language : Raporun hangi dilde hazırlanması seçilebilinmektedir.
Auto Print : Raporun yazıcıya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.
Auto Mail : Raporun mail olarak gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.
Report Hour : Rapor zamanı, rapor hesaplamalarının hangi aralıklarda yapılacağını belirler. Report Hour ; günün başlangıç bitiş saatini, Report Day ; ayın başlangıç bitiş gününü belirler. Bu sayede bir günlük rapor alındığında günlük hesaplamalar tanımlı saatler aralığı baz alınarak hesaplanır. Aynı şekilde aylık raporlarda tanımlı gün aralığı baz alınarak aylık hesaplamalar yapılır.
Print Hour : Print seçili olduğunda aktif olur. Raporun otomatik olarak ayarlandığında hangi saatte yazıcıya gönderileceğini tanımlar.
Mail Hour : Mail seçili olduğunda aktif olur. Raporun otomatik olarak ayarlandığında hangi saatte mail olarak gönderileceğini tanımlar.
Resim 2'de gösterilen rapor örneğinin " A " ile işaretlenmiş kısmını yapılandırmış olduk.

B - Report Groups

Resim 2'de gösterildiği gibi B ile etiketlenmiş alt grupların tanımlandığı yerdir. Panel sağ üst kısmında bulunan
butonuna basarak Add/Edit formumuzu açıp tanımlamalarımızı kaydediyoruz.
Resim 4 : Report Group Add/Edit Form
Bu form üzerinde A bölümünde oluşturmuş olduğumuz report otomatik olarak Report kısmında seçili olarak gelmektedir. Burada raporumuza bağlı olarak alt gruplarımızı oluşturuyoruz.
Name : Rapor grup ismi. Rapor çıktısında görünen grup ismidir.
Group Order : Grupların çıktı üzerindeki soldan sağa doğru sırasını belirler.
Resim 2 deki " B " ile etiketlenmiş olan kısmı yapılandırmış olduk.

C - Report Subgroups

Resim 2'de gösterildiği gibi C ile etiketlenmiş alt grupların tanımlandığı yerdir. Panel sağ üst kısmında bulunan
butonuna basarak Add/Edit formunuzu açıp tanımlamalarımızı kaydediyoruz.
Resim 5 : Report SubGroup Add/Edit Form
Bu form üzerinde B bölümünde oluşturmuş olduğumuz Group otomatik olarak Group kısmında seçili olarak gelmektedir. Burada grubumuza bağlı olarak alt gruplarımızı oluşturuyoruz.
Name : Rapor alt grup ismi. Rapor çıktısında görünen alt grup ismidir.
SubGroup Order : Alt grupların çıktı üzerindeki soldan sağa doğru sırasını belirler.
Resim 3 deki C ile etiketlenmiş olan kısmı yapılandırmış olduk.

D - Report Variables

Resim 2'de gösterildiği D ile etiketlenmiş kolon ve değerlerinin tanımlandığı yerdir. Panel sağ üst kısmında bulunan
butonuna basarak Add/Edit formunuzu açıp tanımlamalarımızı kaydediyoruz.
Resim 6 : Report Variable Add/ Edit Form
Resim 6'da görülen form üzerinde , bir önceki adımda oluşturmuş olduğumuz , gruplar için değişkenlerimiz seçiyoruz.
SubGroup : Seçili olan subgrubu belirtir.
Name : Değişken değerimiz ile ilgili tanımlayıcı bir isim.
Variable Order : Değişken değerlerimizin subgrup altındaki solda sağa doğru gösterim sırasını belirler.
Calculation Type : Hesaplama tipi, seçili değişkenin raporda görünmesini istediğimiz değerini belirtir.
Bunlar ;
  • Min
  • Max
  • Avg
  • Sum
  • Count
  • First Value
  • Last Value
  • Integral
  • Max Difference
Seçili olan hesaplama tipi, rapor periyoduna uygun olarak, seçili değişkenin yukarıda listelenen değerlerinin hesaplanarak rapora getirilmesini sağlar.
Variable : Tanımlanan kolon içerisinde, değerini görmek istediğimiz değişkenin seçildiği alandır. Burada seçilen değişken raporun base-perioduna göre hesaplanır.
Total : Tanımlanan kolonun en alt kısmında toplam/ortalama olarak görmek istediğimiz değişkenin seçildiği alandır. Burada seçilen değişken rapor zaman aralığına göre hesaplanır.
Deviation : Tanımlanan kolonun en alt kısmında sapma olarak görmek istediğimiz, total değişken ile arasındaki sapma miktarını görmek istediğimiz değişkenin seçildiği alandır. Burada seçilen değişken rapor zaman aralığına göre hesaplanır.
Resim 2 'de belirtilen D alanının ayarlarınıda tamamlamış oluyoruz ve raporumuz kullanıma hazır hale gelmektedir.