Scriptler

inSCADA içerisinde javascript dilinde makrolar yazabilir bu sciprtleri zamanlayarak periyodik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Scriptlerinizle inSCADA platformu ile etkileşimde bulunmak için inSCADA API'lerini kullanabilirsiniz. Bakınız ( API's )

Scripts Add/Edit Form

Project : Script'inizin bağlı olacağı projeyi seçebilirsiniz.

Name : Script'iniz adı

Description : Script Açıklama

Type : Scriptlerinizi Periodic, Daily, Once, None olarak dört farklı tipte oluşturabilirsiniz.

  • Periodic : ilgili script'in Periyot ve offset değerlerinin girilmesi ile oluşturulur ve scriptin periyodik olarak çalışması sağlanmaktadır.

  • Daily : İlgili script'in Gün içinde seçilen bir saat zamanında çalışmasını sağlamaktadır.

  • Once : ilgili script'in "delay" süresi belirlenerek , uygulama çalışmaya başladıktan sonra belirlenen delay süresinde sadece bir kere çalışmasını sağlamaktadır.

  • None : İlgili script'in yazılan code içindeki kurallar ile çalışmasını sağlamaktadır.

Period : Script'inizi zamanladığınızda arka planda çalıştırılma periyodunu ms cinsinden girebilirsiniz. Değer olarak 1000 girerseniz scriptinizi zamanladığınızda 1 sn periyotla çalışacaktır.

Log : Log'u seçtiğiniz, scriptiniz ile ilgili bilgilendirme mesajı Logs yazılacaktır.

Last updated