Roller

Roles

inSCADA platformu backend de temelde iki seviyede yetkilendirme kontrolü yapmakdır. Bunlar Admin ve User dır.

Admin : Geliştirme yetkisine sahip kullanıcılara verilir. Admin yetkisine sahip kullanıcılar tüm geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

User : Operatörlere verilen yetki seviyesidir.

Diğer roller User rolü ile aynı seviyededir. Fakat geliştirici tarafından bu roller platform içerisinde farklı yetki sınırlandırmaları ile kullanılabilir.

  • Admin

  • User

  • Engineer

  • Operator

  • Integrator

  • Expert

  • Custom

Resim 1'de roller ana menüyü görmekteyiz. Menü üç bölüme ayrılmıştır. Üst " roles " alanında oluşturulan rol isimleri görüntülenebilinmektedir. Alt sol alanda bulunan " permission " menüsünde seçili olan rolün hangi izinlere sahip olduğunun belirlendiği menüdür. Son olarak sağ alt bölümde " menü " alanında ilgili rolün hangi menülere erişiminin olacağının belirlendiği bölümdür.

Role Add/Edit Form

Role's Permission Add/Edit Form

Persmission alanı, oluşturulan rollerin modüllerde , ekranlarde yapılabilen işlemlerden hangi işlemleri ( yeni kayıt oluşturma, var olan kaydı düzenleme , silme , sadece izleme vb gibi ) yapabileceği belirlenmektedir.

Role's Permission Menu Add/Edit Form

Menu alanı, oluşturulan rollerin ana ekranın solunda bulunan menü listesinde hangi menülere ulaşabileceğinin belirlendiği alandır.

inSCADA platformu içerisinde kullanıcılar üzerinde de yetkilendirme seviyeleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin bazı kullanıcıların kontrol yetkisini kısıtlayabilir, bir takım değerleri görmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için ins.getUserInfo API'sinin kullanım örneklerini inceleyebilirsiniz.

Last updated