Kontrol Panel

inSCADA platformunda, kontrol panel bağlantı, alarm,script durumlarının ve değişken değerlerinin gözlemlendiği, kontrol edildiği ekrandır. Bu ekran üzerinde bağlantıları başlatıp durdurabilir, alarmları aktif-deaktif edebilir, script'leri zamanlayabilir ve durdurabilirsiniz. Aynı zamanda değişken değerlerini de değiştirebilirsiniz.

Resim 1'de görüldüğü gibi üst kısımda bulunan Connection-Device-Frame-Variables bölümü birbirlerine master-detail olarak bağlıdır. Kullanıcının bağlantı seçmesi ile beraber, seçili bağlantı ile ilişkili Device-Frame-Variables panelleri otomatik olarak güncellenir ve ilgili kayıtlar gelir. Hemen altındaki Alarms ve Scripts panelleri ise tüm alarmları ve scriptleri gösterir.

Control Panel'i ekranında tüm bağlantılarınızı ve bunlara ait detayları görüntüleyebileceğiniz gibi proje bazlı olarakta filtreleyebilirsiniz. Yine her alanın kendi search penceresinden ad ile arama yapabilmektesiniz.

Connections-Device-Frame-Variables

Resim 2'de gösterildiği gibi bağlantılar paneli üst kısmında bulunan Refresh, Start, Stop butonları ile seçili bağlantıyı başlatıp, durdurabilir, durumları hakkındaki bilgilendirmeleri güncellemek için refresh butonuna basabilirsiniz. start / stop all ikonu ile tüm bağlantılarınızı toplu şekilde başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Bağlantılar üzerinde bulunan Connected ifadesi ve durum ikonu, bağlantının durumuna göre otomatik güncellenmektedir.

Resim 3'te gösterildiği gibi device panelinde, cihazmızın haberleşme protokol bilgisi "OPC DA" olarak görülmekte. Aynı zamanda Frame panelinde ilgili device içerisindeki Frame'ler görülmektedir. Frame'ler ile ilgili olarak başlangıç adresi, End Address, Quantity ve Type bilgileri tanımlı frame'ler hakkında bilgi vermektedir.

Variables panelinde de benzer şekilde seçil olan Frame içerisindeki tanımlı değişkenler görülmektedir. Değişkenler tabında da , Type, Value ve en son güncelleme zamanı bilgileri görülmektedir. Değişkenler üzerindeki edit ikonları, ilgili değişken değerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini sağlar.

Alarms-Scripts

Resim 4'te görüldüğü gibi Alarm panelinde tanımlı alarmları ve aktif/deaktif durumlarını görmekteyiz. Alarm kontrol panel üzerindeki Refresh, Start, Stop ve all start/stop butonları ile alarmları aktif-deaktif edebilirsiniz.

Script panelinde ise scriptlerin Zamanlanmış-Zamanlanmamış (Scheduled - Not Scheduled) durumlarını görebilirsiniz. Panelin sağ üst kısmındaki Refresh, Start, Stop butonları ile scriptlerin durumunu değiştirebilirsiniz.

Last updated