Variable Trace

Variable Trace ekranları kendi tablonuzu oluşturarak , görmek istediğiniz birden fazla değerlere ( header'lara ) değişken atamalarının yapılması ile kendi değişken gözlem tablonuzun oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bu tablolarınızı pdf veya excell olarak çıktılarını alabilirsiniz.

Resim 1'de gösterildiği gibi ekranın en üst bölümü " variable trace " alanı proje filtrelemesini, dataların yedeklenip tekrar içe aktarılmasını , tablo eklenmesini ve dataların pdf, excell çıktılarının alındığı alandır. Bir altında bulunan " analog ınput modülü 1 " alanı oluşturduğunuz tablo alanlarını belirtmektedir. " Trace Table " alanı ise bir üstte seçtiğiniz projeye ait tablo alanında bulunan değerleri göstermektedir.

Variable Trace Table Add/Edit Form :

Project : Tabloların hangi proje için hazırlandığını belirtmektedir.

Name : Tablo ismini belirtir.

Headers : Tablonuzun değişken isimlerini belirtir. Bu headerslar bir değişkene bağlanacaktır. Dilediğiniz kadar headers ekleyebilirsiniz.

Burada oluşturduğunuz tabloları Resim 1'de gösterildiği gibi üst alanda görüntüleyebilip, tablolar arasında seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz tablonun değerleri alt alanda " trace table " bölümünde görüntülenecektir.

Trace Table Row Add/Edit Form :

Resim 3'te gösterildiği gibi açılan formda oluşturduğumuz tablo ve değer isimleri görülmektedir. Örneğimizde bulunan " raw, min, max , scale value " alanları için hangi değişkenler görüntülenecek ise seçimleri yapılır ve değerleri otomatik olarak değişkenlerden atanması sağlanır.

Pdf ve Excell Raporlama

Oluşturduğunuz tabloları " variable trace " ekranından güncel olarak izleyebileceğiniz gibi ekranın sağ üst köşesinde bulunan " more " seçeneği ile pdf veya excell olarak raporlandırma yapabilirsiniz.

Seçiminize göre iki formattaki rapor dosyanızda bigisayarınıza download edilecektir.

Last updated