inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

Akış

Akış Server Ayarları
Akış ekranı Runtime - Akış ekranında sisteme tanımladığınız kameralarınızın
ikonu ile frame Url'sinin oluşturulması için gerekli server ip ve port bilgilerinizin düzenlendiği ve gösyerildiği ekrandır.
Resim 1 : Akış Settings HomePage
Ekranın sağ üst köşesinde bulunan
ikonu ile form açılarak ip ve port bilgilerinizi resim 2 'de gösterildiği gibi giriş yapmanız yeterli olacaktır.
Resim 2 : Akış Settings Edit Form
Last modified 10mo ago