Custom Table

Custom Table Settings ekranı, inSCADA platformunda oluşturduğunuz kendi tablolarınızın hangi database e kayıt edildiğini gösteren veya düzenlenmesini sağlayan ekrandır.

Last updated