inSCADA
Ver 2022 TR
Search…
⌃K

E-posta

inSCADA üzerinden mail gönderimini sağlamak için e-mail bağlantı bilgilerinizin gösterildiği ve giriş yapıldığı ekrandır.
Resim 1 : E-mail Settings HomePage
Bilgilerinizin girişini yapmak veya düzenleme yapabilmek için Resim 1 'de gösterildiği gibi ekranın sağ üst köşesinde bulunan
edit ikonu yardımı ile form açılır ve gerekli bilgilerin girişinin yapılması yeterli olacaktır.
Resim 2 : Email Settings Edit Form
Last modified 10mo ago