SMS

inSCADA üzerinden SMS gönderimini sağlamak için SMS bağlantı bilgilerinizin gösterildiği ve giriş yapıldığı ekrandır. Sistem yurt içi operatör için dataport , yurtdışı operatör için twilio uygulamalarını desteklemektedir.

Last updated