inSCADA
Ver 2022 TR
Search
K

SMS

inSCADA üzerinden SMS gönderimini sağlamak için SMS bağlantı bilgilerinizin gösterildiği ve giriş yapıldığı ekrandır. Sistem yurt içi operatör için dataport , yurtdışı operatör için twilio uygulamalarını desteklemektedir.
Resim 1 : SMS Settings HomePage
Bilgilerinizin girişini yapmak veya düzenleme yapabilmek için Resim 1 'de gösterildiği gibi ekranın sağ üst köşesinde bulunan
edit ikonu yardımı ile form açılır ve gerekli bilgilerin girişinin yapılması yeterli olacaktır.
Resim 2 : SMS Settings Edit Form
Last modified 1yr ago