inSCADA
Ver 2022 TR
Search
K

Lisans

License
inSCADA lisanslandırma işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Resim 1 : License HomePage
Resim 1'de açılan form üzerinde ;
  • Machine ID : inSCADA Platformunun kurulu olduğu bilgisayara ait benzersiz bir kimlik numarası,
  • Name : Lisans sahibinin adı,
  • Surname : Lisans sahibinin soyadı,
  • Email : Lisans sahibinin e-posta adresi,
  • I/O Limit : inSCADA Platformunda lisanslandırılmış kullanıma izin verilen I/O miktarı,
  • User Limit : inSCADA Platformunda lisanlandırılmış kullanımına izin verilen kullanıcı sayısı,
  • License Key : inSCADA tarafından müşterilerine gönderilen lisanslandırma anahtarı
bilgileri görülmektedir.
Lisanslandırma Politikaları için bakınız.