inSCADA
Search…
In-Memory DB Functions
In-Memmory Database Functions
In-Memmory DB Fonksiyonları, hafıza bölgesine nesne yazma/okuma işlemlerini yapmak için kullanılır.

Get Object

Object ins.getGlobalObject(String name)

Hafızadaki bir nesneyi okur.
name : Nesne ismi.
Return Value : Bir JSON nesnesi geri döndürür.

Syntax

1
var obj=ins.getGlobalObject("My_Obj");
2
if (obj!==null) {
3
var item="Previous_Value";
4
if (obj[item]!==null) {
5
ins.notify("info","Get Global Object",obj[item]);
6
}
7
}
8
9
return obj[item];
Copied!

Set Object

Object ins.setGlobalObject(String name)

Hafızaya bir nesne yazar.
name : Nesne ismi.
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

1
var My_Obj={};
2
My_Obj.Previous_Value=0;
3
My_Obj.Message="Hello World";
4
ins.setGlobalObject("My_Obj",My_Obj);
Copied!
Copy link