inSCADA
Search…
Yardımcı Araçlar
Bu bölümde inSCADA ile Entegre olarak çalışabilen yardımcı araçları inceleyeceğiz.

inSCADA Connector for Excel

"Microsoft VSTO Excel Add-in"
inSCADA Connector for Excel, Excel ile inSCADA platformunu entegre olarak çalışmasını sağlayan bir excel eklentisidir. Bu eklenti sayesinde kullanıcılar;
  • Variable History,
  • Alarm History,
  • Logs
tablolarına erişebilir ve içerisindeki kayıtları EXCEL sayfalarına dökebilirler.
inSCADA Connector Add-In for Excel

Last modified 5mo ago
Copy link