inSCADA
Search…
Date-Time Functions
Tarih-Saat fonksiyonları, inSCADA Platformunun kurulu olduğu sistemin tarih-saat okuma ve yazma işlemleri için kullanılır.

Get System Date-Time

Date ins.now()

Sistem saatini verir.
Return Value : Java Date Object geri değeri döndürür.

Syntax

1
var year=1900+ins.now().getYear();
2
var month=ins.now().getMonth()+1;
3
var day=ins.now().getDate();
4
var hour=ins.getHours();
5
var minute=ins.getMinutes();
6
var second=ins.getSeconds();
7
8
return "Date Time : "+day+"/"+month+"/"+year+" "+hour+":"+minute+":"+second;
9
Copied!

Set System Date-Time

ins.setSystemDateTime(Long ms)

Sistem saatini değiştirir.
ms : 1 Ocak 1970 gece yarısından bu yana geçen milisaniye sayısı.
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

1
var dt=new Date();
2
dt.setHours(5);
3
ins.setDateTime(dt.getTime());
Copied!